Client:   Geodeci
Launch Website

Opracowanie znaku graficznego oraz CI dla firmy geodezyjnej z Cieszyna.