Client:   Cieszńskie Centrum Medycyny Niekonwensjonalnej